Tuotteet

Aviatron

Ota Aviatron ilmailukerhosi tai -opetuslaitoksesi päivittäiseksi työkaluksi!

Aviatron on web-pohjainen lentotoiminnan kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä on suunniteltu yhdessä sekä ilmailukerhojen että lentokoulutusta tarjoavien yritysten kanssa.

Kerhon intranet

Aviatron luo linkin kerholaisten välille sekä yhdistää jäsenet kerhon palveluihin. Materiaalipankin kautta voidaan jakaa materiaalia kerhon jäsenille. Materiaalipankin kansioiden käyttöoikeudet voidaan helposti rajata eri käyttöoikeusryhmille.

Opetuslaitosten koulutusportaali

Aviatron mahdollistaa erilaiset koulutuspalvelut aina koulutuksen seurannasta verkko-opetusportaaliin.
 

 VARAUSKALENTERI

Lentokoneiden ja muiden resurssien varauskalenterit aina kaikkien saatavilla.

 KOULUTUKSEN SEURANTA

Kaikki koulutussuoritteet (lennot, opptunnit, harjoitteet) voidaan kirjata järjestelmään sähköisesti.

 VERKKOKOULUTUS

Aviatronin verkkokoulutusjärjestelmän avulla voidaan järjestää etäteoriaopiskelun lisäksi myös muuta koulutusta.

 HENKILÖREKISTERI

Henkilörekistereillä voidaan ylläpitää käyttäjärekisteriä sekä jäsenrekisteriä.

 MATERIAALIPANKKI

Materiaalipankin avulla voidaan jakaa eri käyttäjäryhmille tarvittavat tiedostot halutuin käyttöoikeusrajauksin.

 VIESTINTÄ

Järjestelmän viestintätoiminnoilla voidaan olla nopeasti yhteydessä jäseniin sisäisen viestintäjärjestelmän avulla, tiedottein, sähköpostitse tai tekstiviestein.

 RAPORTIT

Järjestelmä tarjoaa monipuoliset raportointiominaisuudet mm. lentoaikojen sekä työaikojen seurantaan.

 KALUSTO

Järjestelmä mahdollistaa kaluston huoltojen sekä käyttöasteen seurannan.

 LUPAKIRJAT

Lupakirjojen sekä kelpuutusten seuranta palvelee jokaista osapuolta.
 


Pyydä tarjous


Tucom Oy
+358 44 2656 592


Copyright © 2013-2015 Tucom Oy. All Rights Reserved.